Get Adobe Flash player

2014-2015

Οι Ερευνητικές Εργασίες που υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του Α και Β τετραμήνου του σχολικού έτους 2014-2015 είναι οι εξής:

Α ΤΑΞΗ

1. «Η σημασία του παιχνιδιού στον ανθρώπινο πολιτισμό: Από το χθες στο σήμερα.

Υπεύθυνος καθηγητής: Νικόλαος Κωνσταντίνου

Σκοπός της συγκεκριμένης ερευνητικής εργασίας είναι να διερευνηθεί η φύση του παιχνιδιού στις κοινωνίες των ανθρώπων και η επίδραση του στον ανθρώπινο πολιτισμό. Ποιο συγκεκριμένα τα ερευνητικά ερωτήματα που θα τεθούν κατά τη διάρκεια του Α τετραμήνου είναι:
1. Σε ποιο χρονικό σημείο εντοπίζεται αρχικά η τάση του ανθρώπου να παίζει και γιατί; Ποια είναι η μορφή αυτών των παιχνιδιών.

2. Ποια είναι τα παιχνίδια στην Αρχαία Ελλάδα; Θα είχαν ενδιαφέρον σήμερα;

3. Ποια είναι τα παιχνίδια του τόπου μας κατά τη διάρκεια του 20 αιώνα; Παίζονται ακόμα;

4. Ποια παιχνίδια αρέσουν στους έφηβους σήμερα και γιατί;

5. Ποια είναι η σημασία του παιχνιδιού στη ζωή των εφήβων;

5. Τι μάθαιναν οι άνθρωποι παλαιότερα μέσα από το παιχνίδι και τι μαθαίνουν σήμερα;

Ενδεικτικά κάποιες εργασίες των μαθητών:

https://docs.google.com/document/d/1l8pnptq5p58KrHb37eizoumfVW6jBSGbK-uluilDQ2U/edit

Β Τετράμηνο

Ως συνέχεια του πρώτου τετράμηνου έκαναν ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων των ερωτηματολογίων. Στην παρούσα φάση και αφού αξιοποιηθηκαν οι πληροφορίες της ερευνητικής εργασίας του Α τετραμήνου προχωρήσαμε στην δοκιμή και στη δημιουργία παιχνιδιών τα οποία ενσωματώνουν εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά.
Α Στάδιο: Οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες όπως και στο Α τετράμηνο, θα διερεύνησαν μέσω της μεθόδου της ιστοεξερεύνησης (webquest) σε ποια ψηφιακά περιβάλλοντα και πότε υπάρχει πιθανότητα να αναπτυχθούν προβληματικές συμπεριφορές. Στη συνέχεια κατέγραψαν ποια χαρακτηριστικά ενός ψηφιακού περιβάλλοντος μπορούν να συμβάλλουν στη μάθηση.

Β. Στάδιο: Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν ένα αυτοσχέδιο μαθησιακό περιβάλλον του διδάσκοντος και στην συνέχεια να αξιολογήσουν την αποδοτικότητα του με βάση τις γνώσεις που αποκόμισαν.

Γ Στάδιο: Οι μαθητές αξιοποιώντας την εμπειρία τους σχεδίασαν συνεργατικά ένα παιχνίδι «κυνήγι θησαυρού», το οποίο ήταν συνδυασμός γνώσεων και δεξιοτήτων και συμμετείχαν οι συμμαθητές τους μετά την παρουσίαση της Ερευνητικής Εργασίας. O σχεδιασμός του φαίνεται εδώ:

Οι μαθητές συνεργάστηκαν στο περιβάλλον Prezi και υλοποίησαν μια συνεργατική παρουσίαση των ευρημάτων τους

Τελική παρουσίαση των μαθητών:

 

 

2.Ναρκωτικά

Υπεύθυνος καθηγητής: Γκοβίλας Κωνσταντίνος

Σκοπός της ερευνητικής εργασίας είναι:

      Επιλέξαμε το θέμα αυτό με σκοπό να γνωρίσουν οι μαθητές τους κινδύνους και τις συνέπειες της μάστιγας των ναρκωτικών. Ζώντας σε μια περιοχή υψηλού κινδύνου όπου καλλιεργούνται και διακινούνται ναρκωτικά, ίσως η συμμετοχή των παιδιών σε μια τέτοια έρευνα καταρρίψει το μύθο του ¨προχωρημένου¨ και τα προφυλάξει από κάθε είδους προσέγγιση. Σκοπός δεν είναι η στείρα δαιμονοποίηση αλλά η κατανόηση των κινδύνων και η καταγραφή των συνεπειών της χρήσης και της όποιας εξάρτησης .Ευελπιστούμε ότι η απομυθοποίηση των όποιων στιγμών χαλάρωσης, η αποφυγή κάθε προσπάθειας δοκιμής, αλλά και η κατανόηση των προβλημάτων που βιώνουν οι ναρκωμανείς, θα λειτουργήσει προληπτικά όχι μόνο για τους ίδιους τους μαθητες αλλα και για τους φίλους και τους οικείους τους.

 

      Αποκτώντας γενικές γνώσεις για τις εξαρτησιογόνες ουσίες , μελετώντας τις κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες που επηρεάζουν και συχνά οδηγούν στη χρήση, διαπιστώνοντας τη παγκόσμια φύση του προβλήματος και κατανοώντας ότι καταλήγουμε ασθενείς, είμαστε σίγουροι ότι οι μαθητές μας θα δούν αρνητικά αυτό που φάνταζε ως μαγγιά. Η περιέργεια και μόνο θα είναι αρκετή να ενισχύσει την διαδικασία της έρευνας και να οδηγήσει στην παραγωγή γνώσης και μια πιο σφαιρική αντιμετώπιση των ναρκωτικών στα πλαίσια του κοινωνικού γίγνεσθαι.

 

      Ευελπιστούμε τέλος, στα πλαίσια αυτής της έρευνας, να καλλιεργήσουν συνεργατική σκέψη και η συμμετοχή τους σε ομάδες να γίνει πηγή δημιουργικής μάθησης.

Α2. Ερευνητικά ερωτήματα:
Τι είναι αυτό που σπρώχνει τον νέο στα ναρκωτικά;
Πως είναι η ζωή του χρήστη?
Υπάρχουν δυνατότητες εξόδου από τον κόσμο της εξάρτησης και αν ναι με ποιο τρόπο επιτυγχάνεται η επανένταξη του πρώην τοξικομανούς στα πλαίσια μιας υγιειούς κοινωνίας?
Παρατίθενται ενδεικτικά κάποιες εργασίες των μαθητών:
https://drive.google.com/file/d/0B2yxcfNgHd6TamxXdkIzZDhfUVE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2yxcfNgHd6TY1dkS295S1M1TUk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2yxcfNgHd6TQlZjRkwyQkNRX3c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2yxcfNgHd6TdHB2Q1d5ODZlOG8/view?usp=sharing

 

 

Β ΤΑΞΗ

1.Η Θεατρική Τέχνη στο Σύγχρονο Πολιτισμό

Υπεύθυνος καθηγητής: Κωνσταντίνου Νικόλαος

Σκοπός της συγκεκριμένης ερευνητικής εργασίας είναι να γίνει αρχικά μια καταγραφή των χαρακτηριστικών και των ιδιαιτεροτήτων της θεατρικής τέχνης και στη συνέχεια να γίνει μια προσπάθεια καταγραφής της άποψης της τοπικής κοινωνίας για τη θεατρική τέχνη και την επιρροή της στον πολιτισμό. Απώτερος σκοπός είναι οι μαθητές να καταλήξουν σε χρήσιμα συμπεράσματα για τη βελτίωση του πολιτιστικού τους επιπέδου και την ανάδειξη της αξίας της θεατρικής τέχνης.
Οι μαθητές μέσα από την εργασία τους σε ομάδες θα αντιμετωπίσουν τα εξής εκπαιδευτικά ερωτήματα
1.Ποια είναι τα θεατρικά είδη και ποια τα χαρακτηριστικά τους από τη θεωρία θεάτρου;
2. Ποιο είδος θεάτρου είναι περισσότερο δημοφιλές από τους κατοίκους της περιοχής μας και γιατί;
3. Ποια είναι η άποψη των κατοίκων για την αξία της θεατρικής τέχνης και γιατί

Από τους μαθητές σχεδιάστηκε το εξής ερωτηματολόγιο:

https://drive.google.com/drive/folders/0B2yxcfNgHd6TekhTSVdENFJ1ZzA/0B2yxcfNgHd6TZnpzemtkZmN1S0U/0B2yxcfNgHd6TNnFjNFRPX0pRVDQ

Από το οποίο προέκυψαν ιδιαίτερα χρήσιμα συμπεράσματα, όπως ότι η θεατρική τέχνη είναι ιδιαίτερα αγαπητή στην τοπική κοινωνία (σε ποσοστό 42%), ότι προτιμούνται από το κοινό κυρίως κωμωδίες (57%), αλλά δεν υστερούν ιδιαίτερα τα δραματικά έργα  κ.λπ. Μια επισκόπηση των απαντήσεων φαίνεται εδώ:

https://docs.google.com/forms/d/1d26YRR0y1Q5iiETntX6a9HKN7RVsZRWAKwKvws1hJU4/viewanalytics

Ενδεικτικά κάποιες από τις εργασίες των μαθητών:

Το έργο που επιλέξαμε φέτος είναι ένα πολύ σημαντικό έργο το οποίο είναι διασκευή της «Αντιγόνης» από τον Μπρέχτ. Περιέχει βαθύτερες έννοιες και νοήματα για την κοινωνία και τους ανθρώπους που ζουν σε αυτή. Μέσα από το έργο αυτό μαθαίνουμε πως όσο υπάρχουν αυστηροί πολιτικοί ηγέτες, θα υπάρχουν κ αυτοί που πηγαίνουν κόντρα και που αντιδρούν στις διαταγές των ανωτέρων τους όπως επίσης θα υπάρχουν κ αυτοί που παρότι δεν συμφωνούν, υποκύπτουν και κάνουν ο,τι τους προστάζουν. Γι” αυτόν τον λόγο μ’αρέσει πολύ το συγκεκριμένο έργο. Γιατί έχει σκοπό να διδάξει τους ανθρώπους και να τους αποτρέψει να κάνουν τα ίδια λάθη με το παρελθόν. Η Αντιγόνη του Σοφοκλή, καθώς και τα μεταφρασμένα κείμενα της και οι διασκευές της από σημαντικούς ανθρώπους, ήταν, είναι και θα είναι ένα διαχρονικό και επίκαιρο έργο γιατί, δυστυχώς, η ιστορία επαναλαμβάνεται. Σήμερα υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που έχουν στα χέρια τους το μέλλον όχι μόνο της χώρας μας και της κάθε χώρας, αλλά και της ανθρωπότητας. Μας επιβάλλουν αβάσταχτους φόρους και μειώνουν μισθούς, καταστρέφουν τις ζωές μας και περιμένουν από εμάς να λέμε ναι και να είμαστε υπάκουοι σε ο,τι γίνεται. Και οι περισσότεροι το κάνουν… Υπάρχουν όμως και αυτοί που αντιδρούν όπως η Αντιγόνη. Και δυστυχώς έχουν την ίδια κατάληξη με αυτήν. Φαίνεται ξεκάθαρα λοιπόν η ομοιότητα της εποχής του Μπρέχτ με την δικιά μας, και πόσο επίκαιρο είναι το έργο αυτό. 

Η φετινή θεατρική παράσταση ήταν πολύ διαφορετική απ’οτι περίμενα. Την περίμενα πιο «μαθητική». Ωστόσο, τώρα που έχουμε φτάσει πλέον στο τέλος, διαπιστώνω πως ύστερα από σκληρή δουλειά και μεγάλη προσπάθεια, δώσαμε στο κοινό την ευκαιρία να παρακολουθήσει αληθινό θέατρο. Έτσι τουλάχιστον θέλω να πιστεύω. Το νόημα που το θεατρικό αυτό έργο θέλει να περάσει είναι το εξής: Από την πλευρά της εξουσίας κανένας άνθρωπος δεν μπορεί μόνος του να διοικήσει μια ολόκληρη χώρα. Ο αυταρχισμός οδηγεί στην καταστροφή. Μόνο μέσα από την πολυφωνία και τον πλουραλισμό είναι δυνατόν να υπάρξει πολιτική ισορροπία. Επιπλέον, από την πλευρά της Αντιγόνης η αδερφική αγάπη είναι πάνω απ’όλα. Μας διδάσκει μέσα απο την πράξη της πως πρέπει να έχουμε ψυχικό σθένος ωστε να αντισταθούμε σε οτιδήποτε θεωρούμε ηθικά λανθασμένο. Η διαχρονικότητα του έργου είναι μεγάλη. Πολλές φορές η ανθρωπότητα έχει παρακολουθήσει καθεστώτα που φαίνονταν δυνατά να πέφτουν εξαιτίας της αυταρχικότητας, της αδιαλλαξίας και του δογματισμού του ηγέτη. Επίσης, χάρη στη δύναμη ορισμένων ανθρώπων, σχετικά ασήμαντων, καθόλου επιφανών τέτοια καθεστώτα όπως αυτά που αναφέρθηκαν ανατράπηκαν ή άλλαξαν χαρακτήρα με αποτέλεσμα μια καλύτερη μοίρα για την κοινωνία.

 

Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ

Ως αποτέλεσμα της έρευνας του Α τετραμήνου, επιλέχθηκε από τους μαθητές να υλοποιηθεί δραματική θεατρική παράσταση σε αντίθεση με τα παρελθόντα έτη και την γενική τάση που θέλει να παρουσιάζονται κυρίως κωμωδίες. Το αποτέλεσμα και η αποδοχή του κοινού επιβεβαίωσε την επιλογή των μαθητών. Παρακολουθείστε ένα 10λεπτο βίντεο από την παράσταση «Αντιγόνη» σε διασκευή του Μπ. Μπρεχτ


https://youtu.be/Js4TR8dUJPU

 

 

2.«Ένδοξες και σκοτεινές στιγμές του ελληνικού αθλητισμού»

Υπεύθυνος καθηγητής: Γκοβίλας Κωνσταντίνος

Α1. Σκοπός της έρευνας:
Επιλέξαμε το θέμα αυτό με σκοπό να γνωρίσουν οι μαθητές με τρόπο διερευνητικό πώς η κοινωνία επηρεάζεται και επηρεάζει ταυτόχρονα το αθλητικό γίγνεσθαι. Πώς οι αθλητικές επιτυχίες ,που διαμορφώνουν σκέψεις και συμπεριφορές αλλοτριώνονται στο βωμό του κέρδους και καταλήγουν σε ανεπίτρεπτες έως και γελοίες υποθέσεις που συνειδητά επηρεάζουν τα όνειρα και τις φιλοδοξίες ενός ολόκληρου έθνους. Ξεκινώντας με τις ένδοξες στιγμές, αυτές που μας έκαναν όλους περήφανους, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε τις σημαντικότερες από αυτές, και να γίνουμε κοινωνοί αυτών που πολλές φορές τα φώτα τις δημοσιότητας αγνόησαν. Η έρευνα μας θα προσπαθήσει να καταγράψει τις κυριότερες στιγμές του ελληνικού αθλητισμού σε όλα τα αθλήματα διαχρονικά.
Σκοπός μας είναι να διαπιστώσουν και να κατανοήσουν οι μαθητές πώς διεξάγεται μια έρευνα χωρίς συναισθηματισμούς αλλά με κριτήρια καθαρά αντικειμενικά.
Αποκτώντας περισσότερες πληροφορίες και γνώσεις για τον αθλητισμό, στο σύνολό του και όχι μόνο για ποδόσφαιρο και καλαθοσφαίριση καθώς την ιστορική του εξέλιξη θα ενισχύσουν την διαδικασία της έρευνας και θα οδηγηθούν στην παραγωγή γνώσης ικανή να τους οδηγήσει σε μια πιο σφαιρική αντιμετώπιση του αθλητισμού στα πλαίσια του κοινωνικού γίγνεσθαι. Θα προσπαθήσουμε τέλος, σε δεύτερο χρόνο, να εξηγήσουμε με όρους κοινωνικο-οικονομικούς πως το κυνήγι της επιτυχίας μπορεί να γελοιοποιήσει ένα ολόκληρο λαό που έχει γαλουχηθεί με λανθασμένη φίλαθλη κρίση.
Ευελπιστούμε τέλος, στα πλαίσια αυτής της έρευνας, να καλλιεργήσουν συνεργατική σκέψη και η συμμετοχή τους σε ομάδες να γίνει πηγή δημιουργικής μάθησης.

Α2. Ερευνητικά ερωτήματα:
Ποιες είναι οι πιο ένδοξες στιγμές στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού?
Σε ποια αθλήματα οι έλληνες αθλητές κατάφεραν να διακριθούν?
Ποιοι και πότε διακρίθηκαν?