Get Adobe Flash player

2012-2013

A-B ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ

Συντονιστής του προγράμματος: Κωνσταντίνου Νικόλαος ΠΕ20

Τα τμήματα τα οποία υλοποίησαν τις Ερευνητικές Εργασίες το έτος 2012-2013 ανά θέμα ήταν τα εξής:

Α1: Χρονομηχανή: από τη Ρώμη στο σήμερα

Υπεύθυνοι Καθηγητές: Γεωργίου Αναστασία ΠΕ02 , Κωνσταντίνου Νικόλαος ΠΕ20

Α2: Αν μπορούσα τον κόσμο να άλλαζα!

Υπεύθυνοι Καθηγητές: Γκολβίλας Κωνσταντίνος ΠΕ10, Τσίλογλου Γεώργιος ΠΕ09

Β1: Τι Σχολείο Θέλουμε;

Υπεύθυνοι Καθηγητές: Γεωργίου Αναστασία ΠΕ02 , Κωνσταντίνου Νικόλαος ΠΕ20

Β2: Τα επαγγέλματα του μέλλοντος

Υπεύθυνοι Καθηγητές: Γκολβίλας Κωνσταντίνος ΠΕ10, Τσίλογλου Γεώργιος ΠΕ09

 

 Χρονομηχανή: από τη Ρώμη στο σήμερα («Περιήγηση» στον αρχαιολογικό χώρο της Νικόπολης με εκπαιδευτικές  δραστηριότητες).

Στη συγκεκριμένη Ερευνητική Εργασία δουλέψαμε ως εξής:

Χωρισμός των μαθητών σε τέσσερις ερευνητικές ομάδες, οι οποίες διερεύνησαν τα υποθέματα: 1) η Ιστορία της Νικόπολης σε συνάρτηση με την ιστορία των ρωμαϊκών χρόνων στην ευρύτερη περιοχή της Β.Δ. Ελλάδας.  Παρουσίαση της εργασίας των μαθητών στην αίθουσα. 2) Η καθημερινή ζωή των εφήβων κατά τη ρωμαϊκή εποχή. Ολοκληρώθηκε και παρουσιάστηκε η Ενότητα «Εκπαίδευση στη ρωμαϊκή εποχή». 3) Διασκευή υπάρχοντος αφηγηματικού κειμένου σε διαλογική μορφή με στόχο την παρουσίαση θεατρικού δρώμενου, με θέμα «Μια μέρα στην αρχαία Νικόπολη». 4) Αποκάλυψη μιας αρχαίας πόλης. 5) Έργα ανάδειξης και αξιοποίησης του αρχαιολογικού χώρου της Νικόπολης.

Εντυπώσεις καθηγητών-μαθητών

Γενικά τα περισσότερα μέλη των ομάδων επέδειξαν ενδιαφέρον, ζήλο και πνεύμα συνεργασίας, χωρίς να ελλείπουν και οι περιπτώσεις που παρουσιάστηκαν καθυστερήσεις σε ολοκλήρωση εργασιών. Οι περισσότεροι μαθητές θεωρούν τη μέθοδο για μια ερευνητική εργασία πρωτόγνωρη και ίσως δύσκολη.

 Τέχνημα

Οι ερευνητικές ομάδες θα παρουσιάσουν με την ολοκλήρωση της εργασίας:

  • Μια συνοπτική και κατατοπιστική ιστορία της αρχαίας Νικόπολης και των εργασιών ανάδειξης και αποκάλυψής της  σε έντυπη και σε ψηφιακή μορφή.
  • Θεατρικό δρώμενο με προβολή ως σκηνικό φωτογραφίες των μνημείων της Νικόπολης
  • Συμπλήρωση σχετικών λημμάτων στη Wikipedia (τα κείμενα βασίζονται σε δημοσιευμένα δεδομένα http://tinyurl.com/onweqyo).

Κατά τη διάρκεια των εργασιών προέκυψαν ελάχιστα προβλήματα, κυρίως πρακτικά, τα οποία και επιλύθηκαν, καθώς το σχολείο διαθέτει σχετικά επαρκή ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Η χρήση της βιβλιοθήκης του σχολείου για εύρεση σχετικής βιβλιογραφίας στάθηκε αδύνατη, λόγω της έλλειψης σχετικών βιβλίων και της αναστολής της λειτουργίας της.  Το πρόβλημα επιλύθηκε με τη χρήση προσωπικών βιβλίων του διδακτικού προσωπικού. Μεθοδολογικά προβλήματα επιλύθηκαν κατά τη διάρκεια της εκπόνησης των εργασιών.

 


«?Αν θα μπορούσα τον κόσμο να άλλαζα..»
Σε τι είδους κόσμο ζούμε σήμερα;
Πρέπει να τον αλλάξουμε; Μπορούμε;
Με ποιόν τρόπο θα συμβεί η αλλαγή;
Σκοπός της ερευνητικής εργασίας είναι:
?Nα γνωρίσουν οι μαθητές, με διερευνητικό τρόπο, το πώς ήταν ο κόσμος και η ζωή των ανθρώπων τα προηγούμενα χρόνια, μέσα από ένα πλαίσιο φθίνουσας καθοδήγησης από το δάσκαλο.
?Να διαπιστώσουν και να κατανοήσουν οι μαθητές σε ποια κατάσταση βρίσκεται η κοινωνία σήμερα, σε όλες τις εκφάνσεις της όπως στην οικονομία, στην τεχνολογία, στο περιβάλλον, στο πεδίο των κοινωνικών ανισοτήτων, στο χώρο της εκπαίδευσης
?Να εμπλακούν δημιουργικά στην παραγωγή της γνώσης, εξασφαλίζοντας την αυτονομία στη σκέψη, τη μάθηση και τη δράση τους
?Να καλλιεργήσουν ένα «νέο ήθος», όπως αποκαλείται, στον τρόπο σκέψης και δράσης τους χαρακτηριστικό του οποίου θα είναι η συμμετοχή σε ομάδες, η αίσθηση συνδεσιμότητας, η συνεργασία και η αλληλεπίδραση των μελών τους. Έτσι, πιστεύουμε ότι η τάξη θα μετατραπεί σταδιακά σε κοινότητα δημιουργικής μάθησης.

Ερευνητικά Ερωτήματα
«?Αν θα μπορούσα τον κόσμο να άλλαζα..»
στο ζήτημα του περιβάλλοντος. Στο θέμα αυτό τίθενται τα εξής ερωτήματα:
– Ποιες αλλαγές έχει υποστεί ως τώρα το περιβάλλον;
– Ποιος είναι ο ρόλος του ανθρώπου στις υφιστάμενες αλλαγές κ πως αντιμετωπίζει σήμερα το περιβάλλον;
– Προτάσεις και μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος

στο πεδίο της τεχνολογίας. Στο θέμα αυτό τίθενται τα εξής ερωτήματα
? Τι είναι τεχνολογία και ποια η εξέλιξη της μέσα στο χρόνο;
? Πόσο έχει επηρεάσει, η εξέλιξη της τεχνολογίας, τον κόσμο και την καθημερινή μας ζωή;
? Πως θα μπορούσαμε να αλλάξουμε τον κόσμο μέσω της τεχνολογίας;

στον τομέα της οικονομίας. Στο θέμα αυτό τίθενται τα εξής ερωτήματα:
? Ποιος ο ρόλος της οικονομίας στη ζωή των ανθρώπων; ποιες είναι οι διάφορες οικονομικές θεωρίες;
? Κατά πόσο αυτές οι οικονομικές θεωρίες επηρέασαν τη ζωή του ανθρώπου διαχρονικά;
? Προτάσεις και ιδέες που μπορεί να οδηγήσουν στην αλλαγή της σημερινής δυσάρεστης εικόνας και θα δώσουν ελπίδα και αισιοδοξία στους ανθρώπους;

στο πεδίο των κοινωνικών ανισοτήτων. Στο θέμα αυτό τίθενται τα εξής ερωτήματα:
? Τι είναι κοινωνική ανισότητα και τι φυλετικές διακρίσεις;
? Υπάρχουν τέτοιου είδους διακρίσεις και κοινωνικές ανισότητες στην Ελλάδα;
? Ιστορική αναδρομή των κοινωνικών ανισοτήτων και των φυλετικών διακρίσεων
? Πως μπορούμε να προσφέρουμε σε όλους ίσες δυνατότητες κοινωνικής κινητικότητας και να εξαλείψουμε τις
φυλετικές διακρίσεις και τις κοινωνικές ανισότητες;

στο χώρο της εκπαίδευσης. Στο θέμα αυτό τίθενται τα εξής ερωτήματα:
? Ποιοι είναι οι τρόποι εισαγωγής στο Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα αλλά και στις άλλες χώρες;(ενδεικτική αναφορά)
? Ποιοι είναι, στις χώρες αυτές, οι μέθοδοι και οι τρόποι διδασκαλίας;
? Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και σύγκριση του με άλλα εκπαιδευτικά συστήματα
? Ουμανιστική παιδεία και προτάσεις για βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΕ1(Α ΛΥΚΕΙΟΥ)

 

 


Τι Σχολείο Θέλουμε;

Σκοπός της συγκεκριμένης ερευνητικής εργασίας είναι να γίνει αρχικά μια καταγραφή των χαρακτηριστικών και των ιδιαιτεροτήτων του Ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. Στη συνέχεια σε αντιδιαστολή με τα εκπαιδευτικά συστήματα άλλων χωρών απώτερος σκοπός είναι οι μαθητές να καταλήξουν σε χρήσιμα συμπεράσματα για τη βελτίωση της δομής και λειτουργίας του Ελληνικού σχολείου

Είναι γεγονός ότι οι μαθητές στην Ελλάδα αντιμετωπίζουν με μεγάλη δυσπιστία το εκπαιδευτικό σύστημα. Μέσα από την παρούσα ΕΕ προσπαθήσαμε να καταγράψουμε τα σημεία εκείνα για τα οποία το Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα αμφισβητείται περισσότερο. Σε μια προσπάθεια σύγκρισης θα επιχειρήθηκε μια καταγραφή των ιδιαιτεροτήτων και ενδεχομένως των προβλημάτων του  Ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος σε σχέση με εκπαιδευτικά συστήματα άλλων χωρών (οι οποίες καταλαμβάνουν υψηλές θέσεις σε μαθητικούς διαγωνισμούς). Μέσα από την παρουσίαση αυτών των διαφορών έγινε μια προσπάθεια κατανόησης των προβλημάτων σχετικά με:

  • τη λειτουργία σχολικών μονάδων,
  • το έμψυχο δυναμικό
  • τις υλικοτεχνικές υποδομές
  • την αποδοτικότητα της μαθησιακής διαδικασίας
  • την ικανοποίηση των μαθητών και εκπαιδευτικών

Τέλος οι μαθητές έχοντας βγάλει χρήσιμα συμπεράσματα από την πορεία της ΕΕ πρότειναν παρεμβάσεις  στο σχολικό περιβάλλον και στόχος είναι να υλοποιηθούν δράσεις που στόχο θα έχουν τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας στους τομείς που ασχολήθηκαν.

Παρακολουθήστε το βίντεο το οποίο μετέφρασαν οι μαθητές  και  παρουσιάζει εύστοχα βασικά προβλήματα της εκπαίδευσης, καθώς και συγκεκριμένες προτάσεις


Οι μαθητές κατάρτισαν το online ερωτηματολόγιο που ακολουθεί:
https://docs.google.com/forms/d/1hRbpaByDSP2JLpqgJSGjD_nECfvP-W_wnIkBjDe8fGI/viewform
 


Τα επαγγέλματα του μέλλοντος

ΕΕ_Επαγγέλματα