Get Adobe Flash player

Ωρολόγιο πρόγραμμα

Το ωρολόγιο πρόγραμμα του ΓΕΛ Καναλακίου από 23-11-2021:

Ωρολόγιο εκπαιδευτικών

Ωρολόγιο τμημάτων

Ενεργοποίηση Επταμελών Επιτροπών για έκδοση Πιστοποιητικού για την Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις το ακαδημαϊκό έτος 2022-23

Αναφορικά με την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2022-23, ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, σας ενημερώνουμε ότι οι υποψήφιοι της ειδικής αυτής κατηγορίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 35 του Ν.3794/2009 (ΦΕΚ 156/τ.Α’), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 24 του άρθρου 39 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/τ.Α’), με την παρ. 2 του άρθρου έκτου του Ν. 4218/2013 (ΦΕΚ 268/τ.Α’), με το άρθρο 7 του Ν.4283/2014 (ΦΕΚ 189/τ.Α’), με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του Ν.4452/2017 (ΦΕΚ 17/τ.Α΄), με το άρθρο 108 του Ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102/τ.Α΄) καθώς και την με αρ. Φ.153/146145/Α5/20-09-2019 (ΦΕΚ 3557/Β’/2019), καλούνται να απευθυνθούν σε μία από τις Ειδικές Επταμελείς Επιτροπές, που έχουν συσταθεί σε συγκεκριμένα Δημόσια ή Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία, προκειμένου να αποκτήσουν Πιστοποιητικό διαπίστωσης πάθησης.
Ο χρόνος υποβολής των σχετικών δικαιολογητικών στα εν λόγω Νοσοκομεία είναι από Πέμπτη 25 Νοεμβρίου έως και Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2021.

Δείτε τη σχετική εγκύκλιο.

Πρακτικό επιλογής προσφοράς για πολυήμερη εκδρομή Γ Τάξης (Βελιγράδι)

Πράξη Διευθυντή 3/18-11-2021.

Κατάθεση Δελτίου Απογραφής κλάσης 2025 (Γεννημένοι το έτος 2004)

 Δείτε τις οδηγίες για κατάθεση Δελτίου Απογραφής (γεννημένοι το 2004).

Διενέργεια προκαταρκτικών εξετάσεων (ΠΚΕ) για την εισαγωγή στις Σχολές του Λιμενικού Σώματος, στις Στρατιωτικές Σχολές, στις Σχολές του Πυροσβεστικού Σώματος, στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας και υγειονομικών εξετάσεων για τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων

Για τους υποψήφιους που θα υποβάλουν Μηχανογραφικό Δελτίο το σχολικό έτος 2021-2022, προκειμένου να εισαχθούν σε Σχολές του Λιμενικού Σώματος, στις Στρατιωτικές Σχολές, στις Σχολές του Πυροσβεστικού Σώματος, στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας οι Προκαταρκτικές Εξετάσεις καθώς και οι υγειονομικές εξετάσεις για τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού θα διεξαχθούν την περίοδο Μαρτίου – Απριλίου του 2022.

Όσον αφορά τις ακριβείς ημερομηνίες διεξαγωγής των ΠΚΕ των παραπάνω υποψηφίων καθώς και τις λοιπές λεπτομέρειες, θα καθορισθούν με τις σχετικές προκηρύξεις των αρμόδιων Υπουργείων.

Δείτε τη σχετική εγκύκλιο:
Φ.251/141496/Α5/04-11-2021 Εγκύκλιος ΥΠΑΙΘ

Η λειτουργία του «edupass.gov.gr» επεκτείνεται στις σχολικές μονάδες της δημόσιας πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής

rsz_1edupass

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ EduPass ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ/ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΑΣ EduPass ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

Από τη Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2021 τίθεται σε λειτουργία για τις δημόσιες σχολικές μονάδες η πλατφόρμα edupass.gov.gr, η οποία αποτελεί ένα επιπλέον εργαλείο για την υγειονομική θωράκιση της δια ζώσης λειτουργίας των δημόσιων εκπαιδευτικών δομών. Χάρη στο edupass.gov.gr o Διευθυντής της σχολικής μονάδας θα μπορεί ανά πάσα στιγμή να επιβεβαιώνει ότι εντός της σχολικής μονάδας βρίσκονται μόνο πρόσωπα (μαθητές/τριες, εκπαιδευτικοί/μέλη Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π., επισκέπτες), τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις φυσικής παρουσίας στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία.

H πλατφόρμα αφορά επί του παρόντος μόνο τις σχολικές μονάδες της δημόσιας πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής. Στην πλατφόρμα ενσωματώνονται όλες οι λειτουργίες του self-testing.gov.gr και η διαδικασία έκδοσης της Σχολικής Κάρτας για COVID-19.

Υπόχρεοι υποβολής στην πλατφόρμα edupass.gov.gr δήλωσης συμμετοχής με φυσική παρουσία στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία στις δημόσιες σχολικές μονάδες είναι: (α) οι μαθητές/τριες, (β) το εκπαιδευτικό προσωπικό και μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), (γ) κάθε άλλο φυσικό πρόσωπο, που συμμετέχει με φυσική παρουσία σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία που διενεργείται εντός των χώρων της δημόσιας εκπαιδευτικής δομής («επισκέπτες»), όπως για παράδειγμα φοιτητές/τριες που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση στη σχολική μονάδα.

Οι υπόχρεοι ή οι γονείς/κηδεμόνες τους εισέρχονται στην πλατφόρμα και δηλώνουν την πρόθεση φυσικής παρουσίας τους στους χώρους της σχολικής μονάδας, ζητώντας να αποστέλλεται στη θυρίδα της σχολικής μονάδας τους η κατάστασή τους.

Α) Σε περίπτωση που έχουν εμβολιασθεί ή που έχουν νοσήσει εντός του τελευταίου εξαμήνου η δήλωση αυτή πρέπει να γίνει μία μόνο φορά και

Β) σε περίπτωση υποβολής σε διαγνωστικό (rapid/PCR) ή αυτοδιαγνωστικό έλεγχο (self test), όσες φορές απαιτείται από το εκάστοτε ισχύον πλαίσιο, π.χ. για τους μαθητές που δεν έχουν εμβολιασθεί/νοσήσει εντός του τελευταίου εξαμήνου η αντίστοιχη δήλωση στο edupass.gov.gr πρέπει να υποβάλλεται δύο φορές την εβδομάδα.

Υπενθυμίζεται ότι το edupass.gov.gr σε πρώτη φάση ενεργοποιήθηκε πριν από λίγες εβδομάδες για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) και στόχος του είναι να συμβάλει στην προστασία της δημόσιας υγείας, αλλά και στην απλούστευση των διαδικασιών ελέγχου για την τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων.

Η νέα πλατφόρμα συνιστά αποτέλεσμα της συνεργασίας των Υπουργείων Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και είναι προσβάσιμη από το gov.gr. Υλοποιήθηκε από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ – GRNET), εποπτευόμενο φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ενώ η άντληση των στοιχείων πραγματοποιείται από το Κέντρο Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης και την ΗΔΙΚΑ.

https://www.minedu.gov.gr/news/50530-26-10-21-i-leitourgia-tou-edupass-gov-g

Αιτήσεις για την Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων (Ε.Δ.Ε.Μ.)

Σύμφωνα με την 117781/ΓΔ4/21-09-2021 Υ.Α. με θέμα: «Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς την Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2021-2022», η Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων (Ε.Δ.Ε.Μ.) των μαθητών/τριών της Γ’ τάξης Λυκείου και της Δ΄ τάξης Λυκείου των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ για το σχολικό έτος 2021-2022 περιλαμβάνει τα εξεταζόμενα στις πανελλαδικές εξετάσεις ειδικά μαθήματα:
1) Ελεύθερο Σχέδιο, 2) Γραμμικό Σχέδιο, 3) Γαλλικά, 4) Γερμανικά, 5) Ιταλικά, 6) Ισπανικά, 7) Αρμονία, Ακουστική Ικανότητα, Μουσική Αντίληψη/Γνώση.
Ενημερώνουμε τους γονείς-κηδεμόνες ότι οι αιτήσεις-δηλώσεις ενδιαφέροντος για τα μαθήματα που επιθυμούν οι μαθητές να παρακολουθήσουν υποβάλλονται ηλεκτρονικά σύμφωνα με το παρακάτω υπόδειγμα αίτησης-δήλωσης:

Αίτηση-δήλωση συμμετοχής στην Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων Γ” Λυκείου

Η αίτηση συμπληρώνεται και αποστέλλεται ηλεκτρονικά από τον κηδεμόνα στο e-mail του σχολείου: mail@lyk-kanal.pre.sch.gr το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 22-10-2021.

Υπουργική Απόφαση Καθορισμού Τρόπου Εξέτασης Πανελλαδικώς Εξεταζόμενων Μαθημάτων

Με την Υπουργική Απόφαση Φ.251/126826/Α5/07-10-2021 (ΑΔΑ:9ΟΙΦ46ΜΤΛΗ-8ΨΛ) καθορίζεται ο τρόπος με τον οποίο θα εξεταστούν τα μαθήματα στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ από το 2022 και εφεξής και ισχύει για όλους τους υποψηφίους (μαθητές και αποφοίτους).

Δείτε την Υπουργική Απόφαση καθορισμού τρόπου εξέτασης πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων.

Πρώτη Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς 2020-2021)

Συνοπτική Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας 2020-2021

Πρόγραμμα ειδικών μαθημάτων και υγειονομικών εξετάσεων 2021

Α) καθορίζεται το πρόγραμμα των πανελλαδικών εξετάσεων έτους 2021 για τα Ειδικά
Μαθήματα και τα Μουσικά Μαθήματα, για εισαγωγή υποψηφίων σε Τμήματα στα οποία
απαιτείται η εξέτασή τους και
Β) ορίζεται η προθεσμία υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας των υποψηφίων
για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ και
2. Δελτίο Τύπου, όπου αναφέρονται οι Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπαίδευσης που θα
λειτουργήσουν οι επιτροπές υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας για εισαγωγή στα
ΤΕΦΑΑ ακαδημαϊκού έτους 2021-2022.

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΕΦΑΑ 2021

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2021

ΕΞΕ – 60376 – 2021 – ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΦΑΑ

Υποβολή της Α-Δ για συμμετοχή αποφοίτων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΓΕΛ

Οδηγίες σχετικά με την  Υποβολή της Αίτησης–Δήλωσης για συμμετοχή αποφοίτων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ έτους 2021, κατά το διάστημα από Δευτέρα 8 Μαρτίου  έως και Παρασκευή 19 Μαρτίου 2021.

 Τα  αρχεία έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ στο σύνδεσμο https://www.minedu.gov.gr/news/48001-05-03-21-ypovoli-tis-aitisis-dilosis-gia-symmetoxi-apofoiton-stis-panelladikes-eksetaseis-ton-gel-i-epal-etous-2021-stin-prothesmia-apo-deftera-8-martiou-eos-kai-paraskevi-19-martiou-2021

Εισαγωγή σε ΑΕΙ ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις το ακαδ. έτος 2021-22

Δελτίο Τύπου για έναρξη Επταμελών

Εγκυκλιος_Ενεργ_Επτ_Επιτρ_για_Εισαγωγή_με_το_5_ακ_έτους_2021-22 ΤΕΛΙΚΟ_signed

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ 2021

Βρείτε τα σχετικά έγγραφα που χρειάζεστε για τις αιτήσεις δηλώσεις των Πανελλαδικών εξετάσεων 2021

ΑΡΧΕΙΟ_ΟΔΗΓΙΕΣ_ΓΕΛ

Α-Δ_ΓΕΛ_1_σελίδα_για_υποβολή

Α-Δ_ΜΟΥΣΙΚΑ_ΓΕΛ_για_υποβολή

Μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ

https://www.minedu.gov.gr/news/47095-23-11-20-ypovoli-mono-apo-mathites-tis-aitisis-dilosis-gia-symmetoxi-stis-panelladikes-eksetaseis-ton-gel-i-epal-etous-2021

 

 

 

ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 20

Στη σελίδα αυτή θα υπάρχουν όλες οι σχετικές πληφορίες για την τηλεκπαίδευση.

Οι ώρες διδασκαλίας θα είναι οι εξής:

1η ώρα 8:20 – 9:00

2η ώρα 9:10-9:50

3η ώρα 10:00-10:40

4η ώρα 10:50-11:30

5η ώρα 11:40-12:20

6η ώρα 12:30-13:10

7η ώρα 13:20-14:00

1. Πρόγραμμα τηλεκπαίδευσης διδασκόντων

2. Πρόγραμμα τηλεκπαίδευσης τμημάτων

 

Εγκύκλιος για τις ηλεκτρονικές εγγραφές

Παρακαλούμε ενημερωθείτε για την ηλεκτρονική εγγραφή των μαθητών από τη σχετική εγκύκλιο.

ΕΞΕ – 75919 – 2020 – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-21

Επιστολή προς γονείς για e-eggrafes

Παρακαλούνται οι γονείς να διαβάσουν την επιστολή με πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή των μαθητών στο σύστημα e-eggrafes.minedu.gov.gr

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΓΟΝΕΙΣ-e-eggrafes

Ωρολόγιο πρόγραμμα σύγχρονης τηλεκπαίδευσης

Ωρολόγιο πρόγραμμα τηλεκπαίδευσης ΓΕΛ Καναλακίου

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ 2020

Διαβάστε τις σχετικές εγκυκλίους και κατεβάστε όλα τα απαραίτητα έγγραφα για τις αιτήσεις-δηλώσεις των πανελλαδικών εξετάσεων 2020

1 . Υποβολή αίτησης-δήλωσης για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2020

http://dide.pre.sch.gr/portal/index.php/2012-01-20-00-16-41/2012-01-19-21-30-58/panelladikes-menu/2975-aitisi-dilwsi-panelladikes2020

 

2. Εγκύκλιοι υποβολής δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, βάσει του Ν.3699/2008, στις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2020

http://dide.pre.sch.gr/portal/index.php/2012-01-20-00-16-41/2012-01-19-21-30-58/panelladikes-menu/2976-egkyklioi-eea-emd-2020

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Ενημέρωση παραμονή παιδιών και εφήβων στο σπίτι λόγω κορωνοϊού SARS-CoV-2

«Οδηγίες για παραμονή παιδιών και εφήβων στο σπίτι, στο πλαίσιο της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την πρόληψη της διασποράς του νέου κορωνοϊού SARS-CoV-2 στις σχολικές μονάδες και την κοινότητα»

ΕΟΔΥ Οδηγίες για παραμονή παιδιών και εφήβων στο σπίτι _ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

Αξιολόγηση προσφορών και επιλογή πρακτορείου (εκδρομή Γ λυκείου)

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ

ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ

Πράξη 2

Θέμα: Αξιολόγηση προσφορών και επιλογή πρακτορείου

Έχοντας υπόψη (α)  20883/ΓΔ4/12-02-2020 Υ.Α (ΦΕΚ 456/τ.Β΄/13-02-2020)  ,(β) την πράξη του διευθυντή του ΓΕΛ για τη συγκρότησή της σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική (γ) την προκήρυξή μας με αρ. πρωτ. 35/03-03-2020,που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ Πρέβεζας και (δ)τις προσφορές των ταξιδιωτικών πρακτορείων που υποβλήθηκαν για την πενθήμερη εκδρομή της Γ Λυκείου του Σχολείου μας που θα πραγματοποιηθεί στις 16/3/2020 έως 20/3/2020 στο Βόλο-Τρίκαλα,

Η επιτροπή αξιολόγησης, που συγκροτήθηκε με την πράξη  1/03-03-2020 του Διευθυντή του ΓΕΛ Καναλακίου, σήμερα 9-3-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30 συνεδρίασε στα γραφεία του ΓΕΛ Καναλακίου με το προαναφερόμενο θέμα και αξιολόγησε όλες τις προσφορές, που υποβλήθηκαν  και είναι οι εξής:

  1. Kosmas tours:190 ευρώ ανά μαθητή .

2.KATSAVAROS TRAVEL:205 ευρώ ανά μαθητή.

3.SKARPOS  TOURS :200 ευρώ ανά μαθητή.

Τα στοιχεία με τις προσφορές των παραπάνω πρακτορείων περιλαμβάνονται σε πίνακα αξιολόγησης, που αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου και κοινοποιήθηκε αυθημερόν στη  ΔΔΕ  Πρέβεζας. Σχετικά με τις προσφορές η επιτροπή μας προκρίνει την προσφορά του ταξιδιωτικού γραφείου “Kosmas tours“  συνολικού κόστους  4.940 ευρώ για 26 μαθητές (190 ευρώ ανά  μαθητή) , ως την πιο κατάλληλη για τους μαθητές μας.

Μετά το πέρας της διαδικασίας η επιτροπή ενημέρωσε τηλεφωνικά το πρακτορείο που επιλέχτηκε.

Κατά της απόφασής μας μπορεί να υποβληθεί  ένσταση εντός τριών εργάσιμων ημερών, δηλαδή μέχρι την Πέμπτη  12-3-2020 και ώρα 12:00.

Ο  Πρόεδρος

Nτούσκας  Κων/νος

Διευθυντής του Λυκείου

Τα Μέλη

Πάντας Γεώργιος, Αρχηγός της εκδρομής-Καθ.ΠΕ11

Σάνη  Βασιλική, Συνοδός της εκδρομής-καθ. ΠΕ01

Κιτσώνης Διονύσιος, Εκπρόσωπος  Συλλόγου Γονέων

Τσουρναβέλη Σπυριδούλα, Εκπρόσωπος Μαθ. Κοινοτήτων

Σημειωση:Η εκδρομή μας δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω της αναστολής των εκδρομών και θα επιδιωχθεί να γίνει σε άλλη ημερομηνία κατόπιν συννενοήσεως με το επιλεγέν πρακτορείο.

Νέα – Ανακοινώσεις

Πρόσφατα άρθρα