Get Adobe Flash player

2015-2016

Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ

Α1. Εξαρτήσεις και Ελευθερία

Επιλέξαμε το θέμα αυτό με σκοπό να διακρίνουν οι μαθητές τους δυνητικούς κινδύνους κάθε μορφής εξαρτησιογόνου ουσίας αλλά και τη ίδια τη φύση κάθε εθισμού και πως  προκύπτει στη ζωή των ανθρώπων. Στη σύγχρονη εποχή είναι επιτακτική ανάγκη οι μαθητές αφενός να γνωρίζουν ποιες είναι οι επικίνδυνες εξαρτησιογόνες ουσίες που κυκλοφορούν νόμιμα ή παράνομα και ποιες είναι οι συνέπειες από τη χρήση τους, αφετέρου να αναπτύξουν μια κριτική στάση που θα τους επιτρέψει να αναζητήσουν τα βαθύτερα αίτια που οδηγούν τους ανθρώπους σε τέτοιου είδους αυτοακαταστροφικές συμπεριφορές.

Μέσα από την έρευνα θα γίνει αρχικά μια προσπάθεια να καταγραφούν οι απόψεις των μαθητών σχετικά με το θέμα των εξαρτήσεων και στη συνέχεια θα επιχειρήσουμε μελετώντας  ψυχολογικούς, κοινωνικούς, οικονομικούς παράγοντες να εξάγουμε χρήσιμα συμπεράσματα για τις συνθήκες που επηρεάζουν και συχνά οδηγούν στην εξάρτηση

Μέσα από συλλογικές πρακτικές οι μαθητές θα καλλιεργήσουν το πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας που απαιτείται να διέπει μια σύγχρονη παιδαγωγικά μεθοδολογία .

Τα ερευνητικά ερωτήματα που μας απασχόλησαν κατά τη διάρκεια του Α τετράμηνου ήταν

Τι σημαίνει εξάρτηση (κυρίως σε αντιδιαστολή με την ελευθερία του υποκειμένου); Ποιες μορφές λαμβάνει η εξάρτηση (ναρκωτικά, κάπνισμα, αλκοολ κ.λπ)

Πως είναι η ζωή των εξαρτημένων ανθρώπων?

Αν υπάρχουν και ποιες είναι οι τάσεις εξαρτήσεων σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας (ερωτηματολόγιο).

 

Ποιοι παράγοντες (κοινωνικοί, ψυχολογικοί κ.λπ.) επηρεάζουν δυσμενώς και ωθούν ένα άτομο σε εξαρτήσεις;

Πως επιτυγχάνεται κατά περίπτωση η επαναφορά ενός ατόμου από την εξάρτηση σε προσωπικό και σε κοινωνικό επίπεδο;

Οι παρουσίασεις των ομάδων σχετικά με τα επιμέρους θέματα εξαρτήσεων:

Α ομάδα κάπνισμα:

Παρουσίαση:

https://docs.google.com/presentation/d/137D8goD2n1dtPQ6tF8WCisHkBtnV5eVOSzPGUX568Og/edit?usp=sharing

 

 

 

Β ομάδα: αλκόολ

Παρουσίαση:

https://docs.google.com/presentation/d/1sBSVPA__G_VTu_KXgUGN3dYOnOIJbQ6g9N1u_rEyAAw/edit#slide=id.p

Ερωτηματολόγιο και απαντήσεις

https://docs.google.com/forms/d/1so3VyAlVpiVcaizMGEKj_3mnUjj-ZGDmmzPIpCZJRfM/viewanalytics

 

 

Γ ομάδα: διαδίκτυο

Παρουσίαση:

https://docs.google.com/presentation/d/1KkW2stWNf5coqoWkgbVqMSsOAe5wpJdZdsa5GJMwi4s/edit#slide=id.p

και η σύνοψη των απαντήσεων του ερωτηματολογίου μας

Ερωτηματολόγιο για το εθισμό στο διαδίκτυο

 

Δ ομάδα: video games

 

Ερωτηματολόγιο:

https://docs.google.com/forms/d/10oCn_1uWv-7lvXOoNwPA0zrRsmaByEUpzH43kHOditY/viewanalytics

 

 

 

E ομάδα: τζόγος

Παρουσίαση:

 

Ερωτηματολόγιο:

https://docs.google.com/forms/d/1tEPK9UkySe4DVVvDIQYv6jAfemzkFH_49mD5GZaGMl4/viewanalytics

 

 

ΣΤ ομάδα: ναρκωτικά

 

Ερωτηματολόγιο με απανήσεις

https://docs.google.com/forms/d/1wIipsWplCdxBKegIPBOsFDZ75yc6XcggQBzMO_IrYFM/viewanalytics

 

 

 

 

Β1. «Τελικά μας ψεκάζουν;»Μια έρευνα για την εγκυρότητα της πληροφορίας στο Διαδίκτυο

Σκοπός της συγκεκριμένης ερευνητικής εργασίας είναι να αναπτύξουν οι μαθητές και οι μαθήτριες ώριμη «πληροφοριακή συμπεριφορά», δηλαδή τέτοια γνωστική αλλά και ψυχοκοινωνική στάση ώστε, αφενός να είναι σε θέση να διακρίνουν τη διαφορά μεταξύ έγκυρων και μη έγκυρων πληροφοριών στο διαδίκτυο, αφετέρου να συμβάλλουν στη διαμόρφωση αξιόλογου και έγκυρου περιεχομένου σε αυτό. Είναι απαραίτητο στην εποχή μας, που η υπερπληροφόρηση συνιστά διαπιστωμένα ένα καθημερινό φαινόμενο με αρνητικές προεκτάσεις, οι μαθητές να αναπτύξουν μια κριτική ικανότητα που θα τους επιτρέψει να φιλτράρουν την σημαντική, έγκυρη και αξιόλογη πληροφορία. Επιπλέον οι μαθητές μέσα από τη συνεργασία, τη συλλογική προσπάθεια, αλλά και τη διαφωνία και τις κοινωνιογνωστικές συγκρούσεις  θα  έρθουν σε επαφή με τις πολύ σημαντικές έννοιες της αντικειμενικότητας και της εγκυρότητας της γνώσης μέσα σε ένα ψηφιακό κόσμο ο οποίος επιτρέπει την υποκειμενικότητα, την προσωπική άποψη και την ελευθερία του λόγου.

Τα ερευνητικά ερωτήματα που τίθενται είναι τα εξής:

Α.Τι ακριβώς σημαίνει έγκυρη πληροφορία-γνώση;

Β.Υπάρχει αντικειμενικότητα στη πληροφόρηση στο διαδίκτυο; Ποια είναι η άποψη του συνόλου των μαθητών που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο ως μέσο άντλησης πληροφορίας

Γ. Για ποιους λόγους αναφέρονται ψευδείς πληροφορίες στο διαδίκτυο;

Δ. Ποια είναι τα κριτήρια εγκυρότητας της πληροφορίας στο διαδίκτυο;

Ε. Είναι τελικά θεμιτό να επιτρέπεται η ελευθερία έκφρασης και άποψης στον παγκόσμιο ιστό;

Τα αποτελέσματα της έρευνας θα αναρτηθούν σε σχετικό ιστολόγιο που θα δημιουργήσουμε με τους μαθητές για το λόγο αυτό.

Επίσης οι μαθητές συνεργατικά αποτύπωσαν όπως οι ίδιοι φάνταστηκαν κάποια κριτήρια εγκυρότητας της πληροφορίας στο Διαδίκτυο την οποία θα αναλάβουν να προωθήσουν οι μαθητές και να ενημερώσουν έτσι την τοπική κοινωνία μέσα από μια ημερίδα που θα οργανωθεί για το σκοπό αυτό. Στην αφίσα αυτή δώσαμε τον χιουμοριστικό τίτλο Τελικά μας ψεκάζουν στον «Ιστό;» Μπορείτε να δείτε μια συντομογραφία της και να την κατεβάσετε σε πλήρη ανάλυση πιο κάτω:

afissa project 2016 xsmall

Κατεβάστε την αφίσα μας εδώ:

Αφίσα για τα κριτήρια εγκυρότητας της πληροφορίας στο διαδίκτυο (πλήρης ανάλυση 3508×4961 px)

 

Α2. Αρχαία Ελληνική Τεχνολογία

Εργασία

24_02_2016_ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α2

 

Β2. Τοπογραφία Φαναρίου